стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
21.6.2021 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,96439 лв 1,85667 лв 1,82392 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,16095 лв 2,04989 лв 2,12007 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 2,02539 лв 1,76471 лв 1,80741 лв 1,63363 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,71441 лв 1,61587 лв 1,61556 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 2,03751 лв 1,91139 лв 1,85649 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,99545 лв 2,05169 лв 2,06469 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,16846 лв 1,56148 лв 1,64578 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,48862 лв 1,49092 лв 1,52705 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,68723 лв 1,62580 лв 1,64398 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС(VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX, VOLPSIDEX) 1,95424 лв 1,82365 лв 1,83019 лв 1,63363 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 юни 2021
п в с ч п с н
22 31 1 2 3 4

5

6

23 7 8 9 10 11

12

13

24 14 15 16 17 18

19

20

25 21 22 23 24 25

26

27

26 28 29 30 1 2

3

4

27 5 6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®