стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
26.1.2022 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,96862 лв 1,85814 лв 1,82236 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,30120 лв 2,13110 лв 2,10485 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 2,02366 лв 1,75370 лв 1,79475 лв 1,62791 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,71835 лв 1,62332 лв 1,61775 лв 0,00000 лв
„ПОК ОББ“ ЕАД 2,04149 лв 1,91605 лв 1,85896 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 2,05678 лв 2,08574 лв 2,09847 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,16972 лв 1,56649 лв 1,63822 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,50019 лв 1,50174 лв 1,52214 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,72144 лв 1,64327 лв 1,65024 лв 0,00000 лв
ПОД "ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД" 0,86629 лв 0,00000 лв 0,00000 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС(VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX, VOLPSIDEX) 1,98242 лв 1,84317 лв 1,83114 лв 1,63144 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на ПОД "ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД" се изчисляват от 14 януари 2022 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 яну 2022
п в с ч п с н
52

27

28

29 30 31

1

2

1

3

4 5 6 7

8

9

2 10 11 12 13 14

15

16

3 17 18 19 20 21

22

23

4 24 25 26 27 28

29

30

5 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®