стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
2.10.2023 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83300 лв 1,71960 лв 1,68992 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,35956 лв 2,08857 лв 2,01350 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86819 лв 1,60410 лв 1,63398 лв 1,48761 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,63872 лв 1,54584 лв 1,52962 лв 0,00000 лв
„ПОК ОББ“ ЕАД 1,92197 лв 1,78663 лв 1,72155 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 2,18448 лв 2,14561 лв 2,14190 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,10978 лв 1,50052 лв 1,55611 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,49965 лв 1,45500 лв 1,46309 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71471 лв 1,62824 лв 1,61313 лв 0,00000 лв
ПОД "ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД" 0,90886 лв 1,01235 лв 0,98655 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС(VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX, VOLPSIDEX) 1,89708 лв 1,74705 лв 1,72199 лв 1,48761 лв


* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на ПОД "ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД" се изчисляват от 14 януари 2022 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на "ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД се изчисляват от 31 януари 2022 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД се изчисляват от 16 февруари 2022 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1 (един) лев.
За да можете да визуализирате коректно справката за стойност на един пенсионен дял, е необходимо да направите следните настройки на вашият браузър Edge.Тук.
Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 окт 2023
п в с ч п с н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®