стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
1.12.2022 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80200 лв 1,69908 лв 1,67308 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,27648 лв 2,02248 лв 1,93826 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85163 лв 1,59806 лв 1,63201 лв 1,47611 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61341 лв 1,51664 лв 1,50712 лв 0,00000 лв
„ПОК ОББ“ ЕАД 1,89001 лв 1,75764 лв 1,69970 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 2,07781 лв 2,07206 лв 2,05146 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,10437 лв 1,50332 лв 1,54185 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,40749 лв 1,36214 лв 1,40294 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69646 лв 1,59375 лв 1,58253 лв 0,00000 лв
ПОД "ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД" 0,88654 лв 0,97116 лв 0,95828 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС(VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX, VOLPSIDEX) 1,85806 лв 1,71620 лв 1,69313 лв 1,47611 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на ПОД "ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД" се изчисляват от 14 януари 2022 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на "ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД се изчисляват от 31 януари 2022 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД се изчисляват от 16 февруари 2022 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 дек 2022
п в с ч п с н
48 28 29 30 1 2

3

4

49 5 6 7 8 9

10

11

50 12 13 14 15 16

17

18

51 19 20 21 22 23

24

25

52

26

27

28

29 30

31

1

1 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®