стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
5.8.2020 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85993 лв 1,76325 лв 1,74299 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90607 лв 1,90149 лв 1,99650 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,90612 лв 1,67431 лв 1,72029 лв 1,54318 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59726 лв 1,50730 лв 1,51808 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87564 лв 1,76634 лв 1,72149 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,85002 лв 1,95217 лв 1,94632 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06067 лв 1,46157 лв 1,53883 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,79056 лв 1,62099 лв 1,68847 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,39393 лв 1,42293 лв 1,45701 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,59821 лв 1,53550 лв 1,55667 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 авг 2020
п в с ч п с н
31 27 28 29 30 31

1

2

32 3 4 5 6 7

8

9

33 10 11 12 13 14

15

16

34 17 18 19 20 21

22

23

35 24 25 26 27 28

29

30

36 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®