стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
24.3.2023 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79736 лв 1,69283 лв 1,66450 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,28819 лв 2,02422 лв 1,95014 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85356 лв 1,59604 лв 1,62778 лв 1,47624 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61065 лв 1,52073 лв 1,50873 лв 0,00000 лв
„ПОК ОББ“ ЕАД 1,88557 лв 1,75674 лв 1,69749 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 2,07540 лв 2,05440 лв 2,06689 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,10605 лв 1,52155 лв 1,53245 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,43849 лв 1,39741 лв 1,41583 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,67009 лв 1,58439 лв 1,57343 лв 0,00000 лв
ПОД "ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД" 0,87678 лв 0,98263 лв 0,95146 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС(VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX, VOLPSIDEX) 1,85289 лв 1,71060 лв 1,68940 лв 1,47138 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на ПОД "ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД" се изчисляват от 14 януари 2022 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на "ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД се изчисляват от 31 януари 2022 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД се изчисляват от 16 февруари 2022 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 мар 2023
п в с ч п с н
9 27 28 1 2

3

4

5

10 6 7 8 9 10

11

12

11 13 14 15 16 17

18

19

12 20 21 22 23 24

25

26

13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®