стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
22.1.2021 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,93726 лв 1,83923 лв 1,80535 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,06583 лв 2,01263 лв 2,09112 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 2,00111 лв 1,75046 лв 1,79606 лв 1,61617 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,67992 лв 1,58398 лв 1,58981 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,97745 лв 1,85871 лв 1,80946 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,94423 лв 2,01231 лв 2,01937 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,13388 лв 1,53807 лв 1,63540 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,89605 лв 1,70595 лв 1,76971 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,48187 лв 1,48818 лв 1,52143 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,63802 лв 1,58279 лв 1,60651 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 яну 2021
п в с ч п с н
53

28

29 30 31

1

2

3

1 4 5 6 7 8

9

10

2 11 12 13 14 15

16

17

3 18 19 20 21 22

23

24

4 25 26 27 28 29

30

31

5 1 2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®