стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
1.7.2022 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,78315 лв 1,69077 лв 1,65959 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,29687 лв 2,05984 лв 1,91443 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82736 лв 1,57604 лв 1,61431 лв 1,45347 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59087 лв 1,50195 лв 1,49246 лв 0,00000 лв
„ПОК ОББ“ ЕАД 1,86629 лв 1,74773 лв 1,69121 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 2,04848 лв 2,07723 лв 2,06383 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,11481 лв 1,52214 лв 1,58264 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,41518 лв 1,40622 лв 1,40054 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,65290 лв 1,59053 лв 1,58626 лв 0,00000 лв
ПОД "ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД" 0,86881 лв 0,96225 лв 0,91342 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС(VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX, VOLPSIDEX) 1,84778 лв 1,72099 лв 1,68406 лв 1,45112 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на ПОД "ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД" се изчисляват от 14 януари 2022 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на "ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД се изчисляват от 31 януари 2022 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД се изчисляват от 16 февруари 2022 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 юли 2022
п в с ч п с н
26 27 28 29 30 1

2

3

27 4 5 6 7 8

9

10

28 11 12 13 14 15

16

17

29 18 19 20 21 22

23

24

30 25 26 27 28 29

30

31

31 1 2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®