стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
17.9.2021 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 2,00078 лв 1,88971 лв 1,85310 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,18561 лв 2,09546 лв 2,13423 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 2,08006 лв 1,80786 лв 1,84947 лв 1,67711 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,74250 лв 1,64400 лв 1,64111 лв 0,00000 лв
„ПОК ОББ“ ЕАД 2,08410 лв 1,95797 лв 1,89789 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 2,00943 лв 2,05525 лв 2,08109 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,14109 лв 1,53915 лв 1,62813 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,48047 лв 1,48597 лв 1,52014 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70748 лв 1,64448 лв 1,66062 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС(VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX, VOLPSIDEX) 1,98938 лв 1,85281 лв 1,85765 лв 1,67771 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 сеп 2021
п в с ч п с н
35 30 31 1 2 3

4

5

36

6

7 8 9 10

11

12

37 13 14 15 16 17

18

19

38 20 21

22

23 24

25

26

39 27 28 29 30 1

2

3

40 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®