стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
23.10.2020 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,87836 лв 1,77900 лв 1,75723 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,05923 лв 1,97904 лв 2,05949 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,93575 лв 1,69790 лв 1,74340 лв 1,56640 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61411 лв 1,52145 лв 1,53096 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,90256 лв 1,78770 лв 1,74350 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,87754 лв 1,97317 лв 1,95619 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,07979 лв 1,47773 лв 1,55642 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,83950 лв 1,65960 лв 1,71795 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,42527 лв 1,44371 лв 1,48046 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,60095 лв 1,54692 лв 1,56522 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 окт 2020
п в с ч п с н
40 28 29 30 1 2

3

4

41 5 6 7 8 9

10

11

42 12 13 14 15 16

17

18

43 19 20 21 22 23

24

25

44 26 27 28 29 30

31

1

45 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®