стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
9.4.2021 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,95109 лв 1,84905 лв 1,81859 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,05901 лв 2,00447 лв 2,08739 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 2,01853 лв 1,76273 лв 1,80753 лв 1,62809 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,69953 лв 1,60274 лв 1,60467 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 2,01595 лв 1,89341 лв 1,84235 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,96978 лв 2,02102 лв 2,05116 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,14078 лв 1,53370 лв 1,62417 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,91203 лв 1,71247 лв 1,78091 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,48259 лв 1,48174 лв 1,51857 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,66965 лв 1,60124 лв 1,62197 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 апр 2021
п в с ч п с н
13 29 30 31 1 2

3

4

14 5 6 7 8 9

10

11

15 12 13 14 15 16

17

18

16 19 20 21 22 23

24

25

17 26 27 28 29 30

1

2

18 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®