Добре дошли в e-КФН!
Уважаеми потребители,

Ако забележите каквито и да е нередности или възникнат грешки по време на изпозването на информационната система е-КФН моля, уведомете КФН незабавно на телефон 0800 40 444.

Благодарим Ви предварително!
Съгласен съм с горепосочените условия.

Системни изисквания
» Валиден сертификат отговарящ на условията за универсален електронен подпис.

» Необходимо е да направите следните настройки:
- В Internet Explorer, изберете меню Tools, Internet Options, Security, Custom Level.

- Initialize and script ActiveX controls not marked as safe - изберете Enable или Prompt;

- Run ActiveX controls and plug-ins - изберете Enable или Prompt.
Комисия за Финансов Надзор
КФН © 2004