За да продължите в системата еКФН е необходимо да притежавате валиден сертификат отговарящ на изискванията за универсален електронен подпис. Такъв сертификат можете да получите от доставчиците на удостоверения за универсален електронен подпис.
Информация за регистрираните доставчици можете да намерите в рубрика "Области на регулиране" на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията .


По - подробно за работа със системата за пенсионноосигурителните дружества и банките-попечители можете да се запознаете ТУК .


Вход в системата e-KFN - Осигурителен надзор